NYHETER

2019-04-15

Deklarationstider

Från 16 april till 2 maj finns möjlighet att lämna in deklarationer på Köpmangatan 18 i Östersund

---

2018-01-15

Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

 

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet. 

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.

– Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde,

5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.

Kommentar från Östersunds Redovisningsbyrå

Till motion och friskvård av mindre värde och som även tidigare omfattats av skattefriheten räknas bland annat:

  • Gymkort

  • Massage, akupunktur, zonterapi m.m.

  • Bowling

  • Tennis

  • Dans

  • Friskvårdskurser

  • Personlig tränare (gäller även lektion med PRO på golfbana)

  • Tillgång till bastu och solarium

Friskvårdsbidraget kan proportioneras så att en deltidsanställd på 50% erbjuds 50% av friskvårdsbidraget.

Frilufsaktiviteter som fiske och jakt omfattas inte av skattefriheten. Inte heller vissa aktiviteter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning som fallskärmshoppning, motorsport och hästkörning.

För enstaka motions- eller friskvårdsaktiviteter som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett enstaka tillfälle medges ingen skattefrihet.

---

2018-06-29

Arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 juli

Från halvårsskiftet gäller nya regler för arbetsgivardeklaration. Förändringen innebär att arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad. Med det nya sättet att redovisa blir det svårare att göra fel eller fuska.

Företag inom restaurang, tvätteri, frisör och bygg som är skyldiga att föra personalliggare och som har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet från 1 juli. Av byggföretagen omfattas de som har SNI-kod 41, byggande av hus.

– Utbetalda löner och avdragen skatt kopplas redan från början till respektive anställd. Eftersom redovisningen sker månadsvis blir det lättare för både arbetsgivare och anställd att snabbt få koll på att det blir rätt, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration på individnivå införs i två steg. Steg ett tas alltså den 1 juli för omkring 7 000 företag. Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla samtliga övriga arbetsgivare i Sverige, cirka 400 000 stycken.

– Från 2019 gäller reglerna för alla företag som ska lämna en arbetsgivardeklaration, även myndigheter, A-kassor och andra utbetalare. Det här är en av de största förändringar som har gjorts inom skatterätten på decennier, säger Pia Blank Thörnroos.

---

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks för alla bolag. Det sker i två steg. Först till 21,4 procent åren 2019-2020 och sedan till 20,6 procent för räkenskapsår som påbörjas från och med 1 januari 2021. Bolagsskatten 2018 är 22 procent.

Syftet med skattesänkningen är att den ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Under åttiotalet låg bolagsskatten på 52 procent innan den stora skattereformen under nittotalet.

---