top of page
Digital hacker - grön - low 2.png

2021-09-02 (senast uppdaterad 2022-03-10)

Information om företagsbedrägerier

Polisen har gått ut med följande meddelande:

AKTIVERA SPÄRRARNA IDAG!

En uppmärksammad dom gällande bedrägerier riktade mot företagare där gärningspersonen ändrat registrerat ombud hos Skatteverket visar på behovet av att vi alla gör ett aktivt val.

På Skatteverkets hemsida kan du aktivera en spärr som innebär att det enbart går att ändra deklarationsombud för dig om du legitimerar dig med e-legitimation.

Det här är ett liknande förfarande som du behöver göra för att sätta en spärr mot obehörig adressändring.

Gå in i dag på Skatteverkets hemsida, legitimera dig med e-legitimation och aktivera de båda spärrarna!

--

 

Läs sedan följande artikel som förklarar hur de går tillväga samt hur ni kan undvika att det händer er:

Länk till artikel av Nikka Systems (tack för en bra artikel).

--

Att lägga in spärrfunktion för adressändring avseende företag utan signering med Bank-Id görs på:

https://sso.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/ombudforettforetag.4.5a85666214dbad743ff1156e.html?q=ombud&fbclid=IwAR1B0wkZ2YlHvz00N3PIRMtxOygPIhzCbd0Wkl0YxBOU4IwewOH4OsRbexU

Att lägga in spärrfunktion avseende privatperson hos Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/sparraobehorigadressandring?fbclid=IwAR1M2CAypFwHRDGyjzbAPbKDHvv5pdzrp0VOagpbj6DNS4ZVj52JA0SKs1Y

 

--

För att lägga in spärr på privat adressändring: https://www.adressandring.se/

--

På Stöldskyddsförenings hemsida finns möjlighet att köpa DNA-märkning för att minska risken för stöld av egendom. På hemsidan finns också mycket information om de vanligaste förekommande bedrägerityperna.

www.stoldskyddsforeningen.se

 

/ Jerker Jämthagen

Foto: spyarm@istockphoto.com

---

Penna_royaltyfri_web.jpg

2021-01-28

Funderar du på att starta aktiebolag?

Östersunds Redovisningsbyrå har nystiftade aktiebolag med 25 000 kr i aktiekapital och kalenderår som räkenskapsår för omgående leverans. Om du köper ditt aktiebolag av oss slipper du vänta på att ditt aktiebolag ska bli stiftat och du kan istället direkt lämna in en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. På så sätt kan du snabbt komma igång med din verksamhet. 

 

Om aktiebolaget blir kund för sin bokföring hos oss så betalar du endast 27 150 kr för att komma igång. 25 000 kr går till aktiekapitalet och 2 150 kr för de registreringsavgifter vi har betalat. 

Aktiebolaget levereras med ett bankkonto bestående av 25 000 kr hos Handelsbanken Östersund.

Vill du ge ditt bolag en än bättre chans att lyckas så ansöker du om upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar för affärsutveckling av ditt aktiebolag. Länets kommuner står för ersättningen i projektet och det administreras av Region JH.

 

Din kostnadsfria tid kan du använda hos oss till att få hjälp med att sätta upp och trimma Fortnox för din verksamhet eller till att få hjälp med andra affärsutvecklande frågor rörande ditt aktiebolag. På timbankens hemsida finns också tillgång till många andra konsulter som erbjuder sin kompetens inom exempelvis marknadsföring.

Läs mer och ansök om dina timmar på timbanken.eu/jh/

---

Golfboll.jpg

2018-01-15

Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

 

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet. 

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.

– Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde,

5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.

Kommentar från Östersunds Redovisningsbyrå

Till motion och friskvård av mindre värde och som även tidigare omfattats av skattefriheten räknas bland annat:

  • Gymkort

  • Massage, akupunktur, zonterapi m.m.

  • Bowling

  • Tennis

  • Dans

  • Friskvårdskurser

  • Personlig tränare (gäller även lektion med PRO på golfbana)

  • Tillgång till bastu och solarium

Friskvårdsbidraget kan proportioneras så att en deltidsanställd på 50% erbjuds 50% av friskvårdsbidraget.

Frilufsaktiviteter som fiske och jakt omfattas inte av skattefriheten. Inte heller vissa aktiviteter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning som fallskärmshoppning, motorsport och hästkörning.

För enstaka motions- eller friskvårdsaktiviteter som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett enstaka tillfälle medges ingen skattefrihet.

---

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks för alla bolag. Det sker i två steg. Först till 21,4 procent åren 2019-2020 och sedan till 20,6 procent för räkenskapsår som påbörjas från och med 1 januari 2021. Bolagsskatten 2018 är 22 procent.

Syftet med skattesänkningen är att den ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Under åttiotalet låg bolagsskatten på 52 procent innan den stora skattereformen under nittotalet.

---

NYHETER
bottom of page