top of page
Mappar_web.jpg

Nedan finns mallar att fylla i och bifoga med kvittot till bokföringen.

Representation

Blanketten används vid intern och extern representation.

Om personalfester

Företaget kan ha upp till två avdragsgilla personalfester per år. Det spelar ingen roll hur många anställda företaget har. Även kostnader för de anställdas familjemedlemmar, pensionerade anställda, delägare och deras familjer är avdragsgilla.

 

Resan till och från personalfesten samt logikostnad för en natt är normalt avdragsgillt.

För kringkostnader som musikunderhållning och lokalhyra får 180 kr plus moms dras av per deltagare.

Avdragsrätten för representationsmåltider är sedan 1 januari 2017 slopad. Momsen får dock lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr.

 

Utlägg

Blanketten används när en anställd gjort

utlägg som ska bokföras i verksamheten. 

Representationsgåva

Blanketten används när företaget ger bort en representationsgåva som till exempel en julklapp till de anställda.

Om representationsgåvor till anställda

Det finns tre typer av gåvor som är skattefria för den anställde och som samtidigt är avdragsgilla för företaget.

 

En minnesgåva kan ges till den anställde när denne fyller 50 eller 60 år. Det kan också vara när han eller hon jobbat i företaget under 25 år. En gåva kan också ges när den anställde avslutar sin anställning. Företaget kan som mest ge en minnesgåva under anställningstiden och en när den anställde slutar. Minnesgåvan får kosta högst 15 000 kr inklusive moms.

 

En jubileumsgåva kan ges till den anställde när företaget firar jubileum (25 år, 50 år, 75 år osv.). Jubileumsgåvan får kosta högst 1 350 kr inklusive moms.

 

Företaget kan ge en julgåva till den anställde. Gåvan får kosta högst 450 kr inklusive moms.

 

Tänk på att om en gåva kostar mer än beloppen ovan så betraktas gåvan som en förmån för den anställde som måste skatta på värdet. Företaget måste då också betala arbetsgivaravgift på hela gåvans värde. Den som driver enskild näringsverksamhet klassas inte som anställd och omfattas därför inte av dessa gåvor.

Om reklamgåvor

2017 kom Skatteverket med ett nytt allmänt råd om beloppsgränsen för reklamgåvor. Beloppsgränsen var tidigare 180 kr plus moms men höjdes till 300 kr plus moms.

Reklamgåvan kan vara artiklar som har en direktanknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Den kan också vara enklare presentartiklar mössor och golfbollar. För att det ska vara en reklamgåva så bör den ges till ett större antal personer och inte vara personlig. Reklamgåvan bör vara försedd med givarens logotyp eller företagsnamn.

 

Reseräkning

När en anställd genomför tjänsteresor i privat bil önskar vi denna blankett som underlag för utbetalningen. Det finns även många appar där du till exempel kan bokföra din körjournal.

DOKUMENT
bottom of page